Nyheder

Klinikken er sommerferie lukket i uge 32, 33 og 34.

PsychFlex app

Vi kan nu gøre brug af en app kaldet PsychFlex som en del af dit samtaleforløb.

What is the PsychFlex app?

PsychFlex is an app developed by psychologists that allows your therapist or other professional practitioner to send you exercises and resources tailored to your needs and interests, to support you outside of your sessions with them.

The app is completely free for you to download and use. Your practitioner will send you an invite from their account, and you’ll receive an email from PsychFlex with your login details.

You can download the app here:

Once you log in, you will see exercises and resources from your practitioner right there on your home page.

If you have any questions, we’d recommend reaching out to your professional as a first step.

For technical queries, you can contact us at team@psychflex.com

Klinikken har elektronisk tidsbestilling (brug link bl.a. på hjemmesidens forside). Når du er oprettet af klinikken kan du selv bestille dine tider i ro og mag. Du får desuden email/sms bekræftelse samt påmindelse dagen før din tid. Under “din side” fremgår dine aftaler, og her kan du om nødvendigt aflyse din tid.


For klienter med lægehenvisning:

Danske Regioner har indgået ny aftale om psykologhjælp med Dansk Psykolog Forening. I henhold til denne vil konsultationer for klienter med lægehenvisning blive reduceret med 5 min (dvs. fra 50 min til 45 min). Ændringen træder i kraft per den 01.01.2022.

Honorar betales fortrinsvist med mobilepay:

For at lette vores bogføring beder vi om, at konsultationer fortrinsvist betales via mobilepay ved sessionens begyndelse. Klinikkens mobilepay nr. er 353747. Fakturanr. anføres i kommentarfeltet. Vi hjælper dig gerne med at sætte det op på din telefon.

Juni 2021: Ole Taggaard Nielsen deltager i og bidrager til den internationale verdenskonference i ACT 2021. På grund af pandemien afvikles konferencen online. Er du interesseret i at vide mere om konferencen kan du følge linket her: https://contextualscience.org/wc2021virtual

Oversigt ACT bøger for klienter

September 2020 Ole Taggaard Nielsen er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet og lever dermed op til det nationale niveau for kvalitet som er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.

Februar 2020: I ACT Klinikken er vi ved at forberede akkreditering. Efter aftale mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er privatpraktiserende psykologer omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Det betyder, at alle privatpraktiserende psykologer med ydernumre i Danmark skal akkrediteres efter et sæt akkrediteringsstandarder. Akkrediteringen af privatpraktiserende psykologer sker løbende i perioden fra 1. august 2019 til 31. december 2021.

Juli 2019: Ny bog om ACT og Kronisk sygdom af psykolog Birgitte Bentsen: Et helt liv med sygdom – selvhjælpsbog til kronikere. Forord af Ole Taggaard Nielsen. Du kan læse mere her https://www.forfatterskabet.dk/et-helt-liv-med-sygdom/

Juni 2019: Ole Taggaard Nielsen deltager i den internationale verdenskonference i ACT i Dublin, Irland. Er du interesseret i at vide mere om konferencen kan du følge linket her: https://contextualscience.org/wc17

Maj 2019: Ny bog af Russ Harris “ACT Spørgmål og Svar”, Dansk Psykologisk Forlag (Original: ACT questions and answers). Den danske udgave er med forord af Ole Taggaard Nielsen. Vil du vide mere og evt købe bogen kan du følge linket her: https://dpf.dk/produkt/bog/act-spoergsmaal-svar