Værdigrundlag

  • Vores mission er at tilbyde effektiv, individbaseret og medfølende psykoterapi og psykologisk rådgivning for vores klienter baseret på efterprøvede, videnskabelige principper
  • Vi ønsker at engagere os i faglig- og personlig udvikling og implementerer metoder, som vi ligeledes anvender i egne liv
  • Vores format skal inkludere individuel terapi og parterapi ved fremmøde eller online
  • For fagpersoner ønsker vi at tilbyde kvalificeret sparing, supervision og undervisning i kontekstuelle-, behavioristiske- og kognitive principper
  • Vi ønsker at samarbejde konstruktivt og åbent med kollegaer i og udenfor vores netværk og bidrage i videst muligt omfang til den psykologiske videnskab
  • Vi ønsker at udbrede kendskabet til evidensbaseret psykologisk viden bredt i vores samfund