Ressourcer for klienter

Ole Taggaard Nielsen, Autoriseret psykolog, Specialist i psykoterapi, Supervisoruddannet, ACBS Peer reviewed ACT Trainer

De fleste mennesker, som jeg arbejder med henvender sig til mig fordi, at de oplever sig “fastlåste” i deres liv. Denne “fastlåsthed” kan komme i mange forskellige former såsom depression, angst, i forbindelse med at skulle håndtere et traume, vanskeligheder i relationer, en følelse af utilstrækkelighed eller en gennemgående utilfredshed med tilværelsen. Det, som går igen er, at der en oplevelse af tab af mening og dermed af vitalitet.

Jeg arbejder med disse problemstillinger – og det som mine klienter iøvrigt måtte have behov for – fra et sted præget af respekt, samarbejde og udveksling. Vi starter typisk med sammen at undersøge, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer i dit liv.

Min tilgang er pragmatisk, interaktiv og klient-orienteret. Som psykolog er jeg ikke interesseret i en “sygdomsbaseret” model for psykoterapi, som jeg finder kan have en begrænsende følge for den forandring der er mulig. De klienter, som jeg almindeligvis arbejder godt med, er interesseret i en aktiv tilgang og i at lære færdigheder, som kan hjælpe med at håndtere de barrierer, der er i forhold til at leve et meningsfuldt liv. Endelig har jeg gode erfaringer med at se klienter, der tidligere har fået et mindre tilfredsstillende eller begrænset udbytte af psykoterapi.

Centralt i min praksis er medfølelse. Jeg vægter omsorg og respekt for de mennesker, jeg arbejder med. På samme tid er mit arbejde solidt funderet i videnskab, som guider mine interventioner og plan for terapien. Mit arbejde har en relationel natur, hvor det at udvikle et stærkt terapeutisk forhold er fundamentet for min tilgang.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Den type terapi, som jeg finder er mest hjælpsom er: Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT er en gren af den kognitive adfærdsterapi, der betoner processer som åbenhed, nærvær og handling på baggrund af personlige valgte værdier. Målet i ACT er at hjælpe mennesker til at udvikle de færdigheder, der skal til for at kæmpe mindre med det ubehag, som vi alligevel kommer til at opleve i vores liv, alt imens der udvikles stadig større handlemønstre, som er i pagt med egne personlige værdier. I ACT er vi således ikke optaget af at hjælpe mennesker til at kontrollere eller fjerne bestemte dele af det, som opleves i tilværelsen. Ofte er det netop kontrolstrategierne, som er blevet en central del af problemet og ikke løsningen. ACT færdigheder hjælper os til at blive bevidste om og leve i større fred med vanskelige følelser og tanker, til at blive nærværende og venligere overfor os selv og andre og til at handle i overensstemmelse med personligt valgte livsværdier. Du kan læse mere om ACT her på hjemmesiden under “Om ACT”.

For professionelle: Træning / Supervision i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

En del af min praksis er at tilbyde behandlere og behandlingsenheder træning og supervision i ACT. Siden 2007 har jeg arbejdet med dissemination af ACT i Danmark og er ACBS Peer reviewed ACT Trainer. Jeg er medforfatter til den første danske originale introduktionsbog i ACT: Introduktion til ACT (Dansk Psykologisk Forlag, 2010) og har 2011-2018 været medarrangør af og primær supervisor på en 2 årig specialistgodkendt uddannelse i ACT. Jeg er til stadighed optaget af at formidle ny ACT viden på en klar, anvendelig og kreativ måde.

For yderligere information om min baggrund i ACT m.v. se øverst under faglige kvalifikationer.

Kontaktinformation:

Kontakt mig pr. mail: otn@actklinikken.dk

Jeg tager imod klienter med eller uden henvisning fra egen læge.

Er du allerede tilknyttet klinikken kan du anvende online booking til at bestille tid m.v. – Klik her