Klinisk guide til ACT

Hold det svære lettere og bevæg dig i retning af dine værdier

– en kort klinisk guide til ACT af Ole Taggaard Nielsen (2013)

 • –  Start med at konfrontere klientens kontrol dagsorden (på venlig og medfølende vis); henvis til klientens egen (direkte) oplevelse som den endelige guide.
 • –  Understøt klienten i at føle og tænke det, som han/hun allerede føler og tænker – det er ikke hvad det udgiver sig for at være – og i at finde et perspektiv, der gør dette muligt.
 • –  Lær klienten accept- og defusions-færdigheder.
 • –  Hjælp klienten med at skabe kontakt til nuet og til strømmen aftanker, følelser og kropslige sensationer.
 • –  Hjælp klienten med at kontakte en mere transcendent fornemmelseaf selvet (selvet som kontekst) – som altid er der observerende og

  oplevende, adskilt fra tanker, følelser, sensationer og erindringer.

 • –  Hjælp klienten med at blive stadig mere nærværende, stadig meremedfølende.
 • –  Hjælp klienten med at bevæge sig i retning af hans/hendespersonlige værdier og til at ”holde” indlæringshistorien og de

  automatiske reaktioner nænsomt.

 • –  Hjælp klienten med at opdage sproglige fælder (fusioner).
 • –  Gentag og udvid fokus for arbejdet – gentag igen – indtil klienten kangeneralisere.
 • –  Husk klienten og du er i samme båd