Styrelsen for patientsikkerhed

Utilsigtede hændelser i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed

For at reducere skader på klienter og sikre læring af utilsigtede hændelser og fejl (se eksempler på sundhed.dk) vil psykologen i overensstemmelse med lovgivningen indrapportere disse til Dansk Patientsikkerhedsbase. Som klient eller pårørende har du på lige fod mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser. Her kan du finde retningslinjerne for patientsikkerhed samt adgangen til at indrapportere: Styrelsen for Patientsikkerhed.