Kerneprocesser og mål med ACT

Powerpoint:

De 6 kerneprocesser i ACT

Målet med ACT: Psykologisk Fleksibilitet

”At opleve og give plads til vores indre (f.eks. tanker, erindringer, følelser, kropslige sensationer) – som det er – og uden at kæmpe så meget med det – alt imens der tages aktive skridt i retning af det som betyder noget”.

eller:

”Evnen til at respondere på livet på anvendelig vis, således at vi kan leve meningsfyldt og med vitalitet”

De seks kerneprocesser i ACT

Accept: at være villig til at tage imod uønskede indre oplevelser såsom ubehagelige følelser og tanker, angst, vrede og kropslige sensationer i modsætning til at forsøge at undertrykke og undgå disse.

Bevidst nærvær: at rette vores opmærksomhed mod nu’et i modsætning til at blive ført væk af tankerne f.eks. til begivenheder i fortiden eller i form af bekymringer om fremtiden.

Defusion: en proces, der kan hjælpe til, at tanker får mindre indflydelse og kontrol over vores adfærd. I en tilstand af defusion, opfatter vi tanker som det, de er – blot er tanker. Modsætningen er kognitiv fusion, som betyder at ”smelte” sammen med tankerne og tage dem bogstavelige.

Selvet som kontekst: at opleve fra en lokalisation eller et perspektiv kaldet selvet som er et sikkert sted, der altid er der. Dine tanker og følelser ændrer sig, men det gør dit jeg/selv ikke; den, som oplever, er ikke oplevelsen. Står i modsætning til ’selvet som indhold’, hvor de tanker og følelser der opleves bliver opfattet som selvet.

Værdier: Du gør det klart for dig selv hvad dit liv skal handle om, hvis det skal handle om noget bestemt; værdier er konstruktioner vi har valgt frit, som er knyttet til handlemønstre, der giver os en oplevelse af mening og vitalitet, og som kan give os retningsliner for vores adfærd over lang tid.

Engageret handling: at du bevidst nærværende og aktivt bevæger dig i retning af de områder i dit liv som er vigtige (værdier) på trods af indre barrierer (som f.eks. tanker og følelser).

De seks processer kan koges ned til tre respons-stile:

Åbenhed (overfor det man oplever, tænker, føler etc.)

Evnen til at Centrere sig (dvs. evnen til at blive nærværende og adskille sig selv fra det man oplever)

Engagement (at tage adfærdsmæssige skridt der virker og bringer en tættere på det liv man værdsætter).