Ressourcer for klienter

Faglige Kvalifikationer

Jeg er autoriseret psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening. Jeg er godkendt supervisor og vejleder i psykoterapi af Dansk Psykiatrisk Selskab. Jeg er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet og lever dermed op til det nationale niveau for kvalitet som er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel. Jeg er godkendt ACBS Peer reviewed ACT Trainer.

Jeg har 26 års erfaring som psykolog og har udført samtaleterapi i forhold til de fleste psykologiske problemstillinger (individuelle forløb, gruppeforløb og parterapi). Jeg er specialiseret i kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsmetoder. Jeg har min praktiske baggrund dels i psykiatrien, hvor jeg har arbejdet på psykiatriske afdelinger i København: Gentofte, Bispebjerg og Rigshospitalet, dels i Kognitivt Psykologcenter, og på konsulentbasis i Psykiatrisk Privatklinik. Fra 2006-2010 har jeg fungeret som klinisk psykolog og faglig souschef ved Angstklinikken på Rigshospitalet, der i hovedstadsregionen har speciale i behandling af angst; panikangst, socialangst og OCD. På Rigshospitalet indgik jeg ligeledes i afdelingens behandlingstilbud til mennesker med personlighedsforstyrrelse og komplekse problemstillinger. Siden 2008 har jeg løst opgaver som supervisor og underviser. I 2010 startede jeg min private praksis med kerneydelserne psykologisk behandling, undervisning og supervision.

Jeg yder supervision til egen og andre faggrupper individuelt og i gruppe. Supervision udbydes ved personligt fremmøde internt/ eksternt og online.

Siden 2007 har jeg specialiseret mig i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Jeg arbejder bredt med udbredelse af ACT interventionen i Danmark og er medforfatter til den første danske introduktionsbog til ACT. I 2013 har jeg opnået godkendelse som international ACT træner. I 2011-2018 var jeg medarrangør og primær supervisor på en 2 årig uddannelse i ACT for psykologer og læger. For at sikre kvaliteten af mit arbejde er jeg i regelmæssig supervision af udenlandske ACT specialister og deltager i træningsforløb i ACT i ind- og udland.

Professionelle medlemskaber: