Ressourcer for klienter

Testimonials

Klient

Ole har lært mig at få en langt kærligere relation til mig selv og livet, som har gjort, at livets udfordringer ikke længere påvirker mig på samme måde. Det er skønt at føle sig som et mere helt menneske, hvor hele mig er inkluderet. At finde en psykologiform, som er Buddhisk baseret, har været et kæmpe plus, da det ressonerer meget med mit eget livssyn.

Emil, 2023

Supervision

Vi modtog ekstern gruppesupervision hos Ole i ACT Klinikken ifm. autorisation. Vores ønske for forløbet var at få et mere indgående kendskab til en terapeutisk retning som vi kunne anvende som ramme for vores samtaleforløb.

Den ene af os var selv helt ny inden for ACT-området, mens den anden havde været på et mindre kursus inden for dette terapeutiske område. Ole formåede fra start af at skabe et trygt, åbent og nysgerrig rum, der gav rig mulig for læring og udfoldelse, hvor man turde kaste sig ud i fælles refleksioner og analyser af sine egne og hinandens konkrete sager/cases mhp. at tage refleksioner med direkte tilbage og afprøve forskellige tiltag i praksis.

Ole evnede at tilpasse supervisionsforløbet til vores niveau og på en elegant og spiselig måde at introducere os til baggrunden, forskningen, rammesætningen, kerneprocesserne og begrebssættet inden for ACT, samtidig med at vi fik arbejdet på at få ACT-perspektivet inkorporeret mere og mere i vores daglige praksis som terapeuter i rehabiliteringsforløb, men også som en del af vores daglige livsførelse i privatlivet. Det er tydeligt at mærke, at Ole ikke alene har dygtiggjort sig som ACT-terapeut, men også som underviser og supervisor, hvor han ikke blot deler flittigt ud af sine erfaringer, men også materialer og redskaber som man kan dykke ned i og anvende i egen praksis.

Vi takker begge for nogle inspirerende og super motiverende supervisionstimer, der har givet os netop det mere indgående kendskab til ACT som terapeutisk retning som vi efterspurgte og for at give os mod på fremadrettet at dykke endnu dybere ned i teorien bag, lære at udøve samt dygtiggøres os inden for ACT.

Neuropsykologer Maja B. Grey og Kia Obenhausen, Center for Hjerneskade – 2023

Supervision

Supervisionen har hjulpet mig med at forstå processerne i ACT, hvad jeg skal lytte efter og hvordan jeg arbejder med min egen position/regelsætning i terapeutstolen. Jeg har forsøgt at bringe ACT så meget til live i min praksis som muligt og i takt med at supervisionen skred frem blev det mere og mere og med tiltagende bedre effekt. Det var rigtig godt med en grundig teoretisk indledning, og at der løbende under supervisionen blev refereret tilbage dertil.

Supervisionen har givet større bevidsthed om mine egne værdier som terapeut herunder hvordan ACT udøves med frem for fremlægges for klienten. Child-øvelse var en meget stærk oplevelse for mig, jeg altid vil have med mig. Kreativ håbløshed er efter supervisionen blevet et super godt redskab og Valgpunktsmodellen ligeså.

Jeg oplevede supervisionen som tryg og åben. Med Oles egne selvafsløringer og validerende facon var det helt trygt at dele sin tvivl, fejl og svære følelser omkring en sag/klient. Det er altid med ærefrygt at få supervision af så dygtig en terapeut, men det punkterede Ole hurtigt. Tak for virkelig god og inspirerende supervision, der kun har gjort mig endnu mere sulten på at lære at udøve ACT.

Psykolog Martin Fiilsø Jensen, Aleris Psykologhus, 2023

Supervision

Et utroligt inspirerende supervisionsforløb. Ole formidler ACT og psykoterapi på en meget hjælpsom måde, som har gjort mig markant mere selvsikker i teknikkerne. Ole skaber et trygt rum for supervisionen og anvender øvelser der giver stof til eftertanke.

Psykolog Tobias Opsahl, Aleris Psykologhus, 2023

Supervision

Da jeg som en del af min specialisering som psykolog begyndte mit online supervisionsforløb hos Ole, var jeg ny indenfor ACT tilgangen. Ole har gennem hele supervisionsforløbet tilpasset niveauet, så det har været passende, og jeg føler mig nu tryg ved at praktisere ACT både professionelt og i mit eget liv. Arbejdet som psykolog i Grønland byder på nogle andre udfordringer, end jeg har været vant til fra Danmark, og jeg synes, at Oles fleksible måde at praktisere og supervisere i ACT modellen, har været meget brugbar. Det har været en fornøjelse at møde en supervisor, der bidrager med egne erfaringer og udfordringer og kan skabe et trygt rum, som er uformelt og samtidig rummer en høj faglighed. Jeg går altid fra supervisionerne med ekstra energi, lyst til mit arbejde og bestyrket i, at ACT er den helt rigtige metode for mig.

Psykolog Freja Klein, Studenterrådgivningen i Grønland, 2022

Supervision

Min Kollega og jeg (begge neuropsykologer) har modtaget gruppesupervision mhp. autorisation. Ole er en utrolig dygtig kliniker og en af Danmarks førende indenfor ACT. Han er imødekommende, dygtig til at lære fra sig og formår at gøre ACT forståeligt og direkte anvendeligt i ens daglige praksis.

Psykolog Sandra Bruhn Pyke, 2022

Klient

Da jeg kom til Ole, var jeg sikker på at jeg var depressiv og havde angst og forventede nok i virkeligheden at han bare ville bekræfte mig i det. Men Ole udfordrede min tankegang ved at møde mig og mine tanker med meget mere nysgerrighed og mindre akuthed og sygdomsfokus. Det var i virkeligheden, hvad jeg havde brug for.
I stedet for at holde fast i ideen om at jeg er en person med depression og angst, lærte jeg, hvor menneskeligt det er at have sådanne tanker, og hvordan jeg kan møde mig selv med omsorg i sådanne situationer, frem for at blive et med mine tanker.
Jeg føler en hel anden distance til mine tanker som gør det nemmere for mig ikke at blive komplet overvældet, men at være med dem og stadig gøre de ting, der betyder noget for mig.
Ole er et varmt menneske og du føler dig tryg så snart du træder ind på hans kontor. Jeg har virkelig værdsat vores samtaler og at hans evne til at føle mig set og accepteret lige som jeg er. Tusind tak for alt Ole.

Parnian, 2021

Klient

Jeg har haft gavn af de psykologforløb som jeg har haft tidligere i mit liv, men mit forløb med Ole har været helt enestående. Udover at få talt mine tanker og følelser igennem, har jeg samtidigt fået meget andet med. Jeg har fået helt konkrete færdigheder og måder at håndtere mit sind som har betydet en markant forbedring af min situation og tilværelse. Det er jeg meget taknemmelig for, og jeg kan til fulde anbefale Oles arbejde.

Mikkel J., 2021

Klient

Sagt meget kort: Uden Oles hjælp så tvivler jeg på at jeg havde fået modet tilbage til at stå op hver dag og troen på at hverdagen kunne komme til at fungere.

I 2017 fik jeg fik jeg at vide at jeg det meste af mit liv har lidt af PTSD som jeg betragtede mere som en konstatering/forklaring end et problem. I november 2018 var jeg en tur omkring lægen pga. arbejdsrelateret stress og fik derfor et helbredstjek og i den forbindelse fandt man kræftknude i den ene lunge som blev fjernet i januar 2019 og er nu kræftfri. Desværre blev jeg ramt af “kemohjerne” efterfølgende, depressioner, angst, søvnproblemer m.m. og så havde jeg heller ikke fået bugt med stressen.

Så af hjertet tak Ole, for at du med din metode (ACT) gjorde hvad andre behandlere ikke formåede, og at du i løbet af bare 3 konsultationer gav mig brugbare værtøjer til at fikse det meste af det mentale rod jeg havde i mellem ørerne. At ACT også kunne dæmpe støjen fra tinnitus til den næsten er ikke eksisterende, havde jeg ikke set komme.

Tidligere stressramt kræftpatient, 2020.

Supervision

Jeg har en stor respekt for Oles dybe faglighed og evne til at vende udfordringer på en sådan måde, at der altid er en mulighed for at arbejde videre i en positiv retning. Både fagligt og personligt har mit arbejde med Ole givet en masse inspiration og erkendelser.

Annemette Hylgaard, Cand. Psych. Aut./ Hylgaard Business Psychologists – 2020

Klient

Jeg har aldrig følt mig så langt nede i mit liv. Efter et par forsøg fandt jeg Ole, som hjalp mig igennem noget jeg ikke selv kunne overkomme. Ole gav mig værktøjer til at kunne tænke klart igen. Jeg har lært at kunne reflektere over mine tanker såvel som andres handlinger mod mig og dét er en gave jeg kan tage med mig viderehen. Mine varmeste anbefalinger til Ole.

2020

Klient

Ole has a way of changing my perspective so that life’s possibilities open up tremendously when I work with him. Many’s the time we’ve done some work and I walk out onto the street with a new bounce in my step, stronger, and ready to take on a larger, more meaningful, life picture. Ole has guided me through personal growth, relationship, and career transformation in a thoughtful and effective way. Thank you so much, Ole!

LD, 2020

Klient

Ole er en usædvanlig tålmodig og behagelig terapeut, som har lært mig meget om tankespind, undgåelsesadfærd og rigide uvaner. Gennem vores mange samtaler har jeg opdaget nye sandheder om mig selv og nye livsmuligheder.

Jeg har også fået en dybere forståelse for, at eksistentielle kriser er normale og ikke noget, der nødvendigvis kan eller skal fikses med et snuptag – og at den gode work-/life-balance ikke er at lade arbejdet brede sig ud over alle grænser.

Jeg anbefaler Ole til alle, der vil være klogere på sig selv og sætte sig mere langsigtede mål for et meningsfuldt liv.

Klient, december 2019

Supervision

Ole er uden tvivl en stor kapacitet indenfor ACT supervision i DK. Han er opdateret med den nyeste viden på området og han inspirerer til stadighed med denne viden under supervisionen. Dels gennem hans nærvær i den direkte supervision og dels gennem formidling af ny litteratur, podcastserier og øvelser tilpasset den gruppe han superviserer.

Vi har været en gruppe på ti psykologer fra det misbrugspsykiatriske område, samt fra misbrugsområdet, der er mødt frem til et 54 timers supervisionsforløb ved Ole. Oplevelsen af supervisionen har blandt flere været at Ole løfter supervisandsers erfaring med og viden om ACT til et nyt niveau.

Lokalerne er derudover behagelige og eksklusive, spækkede med faglitteratur. Lokalisationen er centralt beliggende, midt på Islands Brygge.

På vegne af psykologgruppen i KABS, Psykolog Tone Steffensen- 2019

Supervision

Ole er en skarp og vidende teoretiker ift. Acceptance & Commitment Therapy. Han holder sig ajour med metoden og har været god til at introducere os til nye facetter og øvelser, så vi løbende er blevet opdateret og videreudviklet inden for ACT. Han formår at supervisere ud fra metoden, så både supervisander, der er nye til ACT, og supervisander, som har brugt metoden gennem en årrække, bliver mødt og løftet.

Psykolog Paul Georges de Visme 2019

Supervision

Jeg har modtaget supervision hos Ole gennem mange år efterhånden. Ole er som en fisk i vandet, når han superviserer. Virkelig dygtig og meget menneskelig. Han har så meget autencitet og samtidig professionalisme. Jeg glæder mig hver gang til at skulle have supervision. Det er berigende hver eneste gang. Jeg er altid gået hjem med hovedet fyldt med nye input, ideer og tanker.

Gertie Amby Johansen 2019

Supervision

4 års Supervision hos Ole i ACT Klinikken har på en levende måde vist, hvordan det er muligt at arbejde med psyken ud fra et accepterende og ikke problemløsende perspektiv. Vi er hver gang kommet hjem med ny inspiration og nye modeller, som er blevet brugt direkte i vores terapeutiske arbejde til stor glæde for vores klienter og os som terapeuter. Vi kan på det varmeste anbefale gruppesupervision hos Ole.

Behandlere/Center for Ludomani – 2019

Supervision

Supervisionen hos Ole i ACT Klinikken har vist mig, hvor meget vi alle gør for at undgå ubehag. Den sparring jeg har fået hos Ole har gjort det nemmere for mig at tydeliggøre de situationer hvor mine klinter reelt har et valg. Situationer hvor de kan vælge enten at slå slalom udenom ubehaget eller handle som den person de ønsker at være. En af de vigtigste ting jeg har fået med mig i forhold til disse valg, er have modet til at signalerer at begge valg er reelt mulige for klienten og at jeg ønsker at stå på deres side uanset hvad de vælger. Og samtidig have ønsket om at vise dem, hvad de kan få ud af, at stå venligt med sig selv uanset hvilket valg de tager. Disse erfaringer har været værdifulde for mig som både terapeut og som menneske.

Psykolog Johan Eklund, Center for Ludomani – 2019

Klient

Inden jeg startede mit forløb hos Ole, var jeg en meget bange og skræmt pige. Jeg var bange for at maden jeg skulle indtage ville gøre mig syg, jeg var bange for knive, bange for sygdom – bange for verdenen. Jeg gik også rundt med en bestemt håbløs og ligegyldighed, men da jeg startede hos Ole ændrede dette sig: måden han finder ‘løsning’ på problemerne er netop ved ikke at finde en løsning, eller man kan sige, at løsningen på ubehaget kan være at man først og fremmest acceptere det ubehag man kan opleve. Når først du acceptere dit ubehag, først der kan du begynde at rumme tankemylder og det du ellers dealer med. Jeg ville ønske at alle kunne opleve Ole, for han er et mirakel!

Klient 2015

Klient

Jeg har så længe jeg kan huske kæmpet med tvangstanker og OCD, som I lange perioder af mit liv har taget meget energi og været en frustration hos mig. Jeg har forsøgt at kontrollere hver en tanke og blevet ved til alt var tænkt til ende. Med god og professionel hjælp fra Ole, har jeg forstået at leve med min OCD på trods og med en meget større psykologisk fleksibilitet, der lader mig få ro i tankemylderet, og samtidig giver mig styrken til at finde og udleve værdierne i mit liv. ACT er ikke en pille man tager, ACT er ikke en “kur” – ACT er for mig en måde at mestre mit liv på. Ole har åbnet døren til ACT med en dyb forståelse for min situation og givet mig konkrete værktøjer til tænkning, som har hjulpet mig samme dag og tiden frem. Jeg har et meget positivt syn på mit liv – og en tro på, at dette varer ved.

Klient 2015

Klient

My conversations with Ole have helped me be calm, confident, and compassionate in my interactions with people around me. When I first came to see Ole, I was trying to recover from a painful divorce, and most of my thoughts revolved around self-loathing and fear of the future. I obsessively thought about what other people might be thinking of me. If I had a difficult question or conversation from a colleague or family member, I felt like I was falling apart – my self-confidence was so low. As Ole and I talked, I gradually realized with his help that if I define the things in life that have value and importance to me, and if I strive daily to work on those things, it is easy to feel free and optimistic, and even easy to deal with painful situations and difficult people. Ole helped me see the ways in which I was avoiding uncomfortable situations with family and at work, and I came to realize that discomfort is ok, if it helps me move towards what is important to me – such as being successful at work, and getting closer to loved ones. For example, I still feel uncomfortable speaking with a manager at work, but I do it anyway, proactively and often. Also, I have gotten better at talking about what I need with my family, which means I get more help and encouragement from them (rather than passive-aggressively waiting for them to guess my needs, which I used to do). I can warmly recommend sessions with Ole to anyone who would like a positive change in his or her relationships, or at work. Ole’s style is intelligent, thoughtful and insightful.

Klient 2013

Supervision

Vi har med stor faglig og personlig gevinst haft Ole Taggaard Nielsen som supervisor til vores in-house psykologer i Prescriba i perioden 2013-2016. Ole formår at skabe en tryg, nærværende og rolig atmosfære, der har medvirket til at samle gruppen af psykologer. Han har en udviklende kobling mellem deltagernes egen praksis med relevante teoretiske og praktiske perspektiver indenfor ACT. Deltagerne oplever at de har fået udvidet deres repertoire af handlemuligheder i en god ramme hvor processtyrring har været en vigtig ingrediens. Samlet set har Ole formået at give gruppen af psykologer en oplevelse af tankevækkende refleksion og øget kompetenceudvikling. Alt i alt et supervisionsforløb med en stor kapacitet.

Lars Paludan-Müller
Prescriba
Faglig Leder, psykologer & Rådgivning

Supervision

Fonden Lænkeambulatorierne i Danmark har siden marts 2010 haft en samarbejdsaftale med ACT-Klinikken v./ psykolog Ole Taggaard Nielsen (OTN) om supervision af alkoholbehandlere fra fondens ambulatorier i Lyngby, Herlev, Lyngby og Tårnby. At valget af supervisor faldt på OTN var at vi her fandt både kompetencer og erfaringer som matchede medarbejdernes behov for supervision indenfor den kognitive referenceramme. Det er vort indtryk at OTN er helt fremme i forhold til den nyeste viden om den kognitive metodik og ACT, hvilket medarbejderne på fornem vis formår at integrere i den daglige behandlingsmæssige relation med borgere i behandling for alkoholmisbrug. At medarbejderne på tydelig vis integrerer og omsætter viden på baggrund af supervisionsforløb fortæller os, at OTN er i besiddelse af de nødvendige formidlingsevner som er en af de vigtigste forudsætninger for gode supervisionsforløb. Jeg kan på baggrund af vore hidtidige erfaringer og medarbejdernes positive udsagn om supervisionsforløb hos OTN kun medgive ham vore bedste anbefalinger.

Niels Bo Petersen, Distriktsleder, Fonden Lænkeambulatorierne i Danmark

Supervision

Psykiatrisk Center Ballerup har i flere år anvendt Ole Taggaard Nielsen til videosupervision i forbindelse med specialistuddannelse i Psykoterapi for psykologer. Der er stor tilfredshed med denne supervision. Den er velstruktureret og på et højt fagligt niveau.

Jeg giver Ole Taggaard Nielsen min bedste anbefaling.

Kontakt mig gerne for nærmere uddybning.

Juno Calmer
Chefpsykolog

Supervision

Personalet fra Perronen har modtaget supervision fra Ole igennem fire år. Vi har hele vejen igennem oplevet Ole som en kompetent supervisor, som vi fagligt har kunnet læne os op af i implementeringen af ACT metoden. Ole har været god til at sætte sig ind i den måde, vi arbejder på, og har dermed kunne bidrage positivt til udviklingen af Perronen og personalet. Der er altid en tryg og tillidsfuld atmosfære hos Ole, og han har en anerkendende tilgang til andre mennesker.

Laila Lunddorf, Køge Social-og Sundhedsforvaltning